Welkom
Welkom op onze website! In ons dorpshuis werken verschillende partijen samen. Zij zijn lid van de Vereniging Dorpshuis ‘De Zunnekamp’ Dit zijn: De Ouderensoos, Stichting Promotie Geesteren, Gymnastiekvereniging Geesteren, Vrouwen van Nu, muziekvereniging Amicitia, de buurtverenigingen De Brink, De Mors en Goarbach, peuterspeelzaal ‘t Krielennest, buurtvereniging Kerkenende, openbare basisschool De Keikamp, voetbalvereniging GSV ’63, Vereniging Koninginnefeesten, Geesterens Belang en de Nederlands Hervormde Kerk. Het dorpshuis bevat ook een “Dorpsböke”.
De Zunnekamp
Verenigingen Geesteren kent veel verenigingen. In de eerste plaats de buurt- gebonden verenigingen en verder voor sport, spel, hobby en belangenbehartiging.
Dorpsböke Hiermee voorziet men in een actuele behoefte vanwege het verdwijnen van de bibliobus uit het dorp.
Openbare basisschool Een basisschool waar de kinderen komen om te leren. Kennis is daarbij zeer belang- rijk, maar men schenkt ook veel aandacht aan sociale en creatieve vaardigheden.
Promotie Geesteren Wonen in het mooie Geesteren! Een dorp in het landelijk gebied met een actief verenigingsleven, een eetcafé, melktap en een mooie wandel- en fietsomgeving!.
Amicitia Sinds 1928 wordt in Geesteren het nieuwe jaar ingeluid door mu- ziek. Leden van muziek- vereniging Amicitia beklimmen daarvoor de kerktoren van de Hervormde kerk.
GSV’63 In 1962, tijdens een borrelpraatje bij café Baan, kwam het idee naar voren om in Geesteren een voetbalvereniging op te richten.
Peuterspeelzaal De speelzaal is centraal in het dorp gesitueerd in een ruim gebouw en beschikt over een afgesloten speelplaats.
Koninginnefeesten Beleef de Oranje- feesten van Geesteren met een allegorische optocht, waarvoor elke buurt een mooie wagen heeft gemaakt.
Stralend middelpunt in een hecht verenigingsleven - Doe niets gescheiden wat samen kan
Startpagina
© agmolthof@hotmail.com
Door Geesterens Belang is een rolstoel beschikbaar gesteld. Deze kan worden geleend. Verkrijgbaar via de openingstijden van de dorpsböke!